Cừu gặm cỏ
Next Image
Cừu gặm cỏ

Những chú cừu hiền lành đang gặm cỏ tại một nông trại ở Úc.

Nikon D3

Lens: 24-70m

Khẩu độ: f11

Tốc độ 1/125s

ISO: 200

Hình ảnh liên quan: