Khấn nguyện
Previous Image
Khấn nguyện

Ảnh đời thường: khấn nguyện trong chùa

Hình ảnh liên quan: