Mưu sinh
Next Image
Mưu sinh

Ảnh đời thường, người dân mưu sinh khi lễ hội Festival thuyền buồm diễn ra.

Hình ảnh liên quan: